QUY TRÌNH THIẾT KẾ

CÁC SẢN PHẨM BÀN GIAO

  • BẢN HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ
  • HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG
  • HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG NỘI THẤT
  • ẤN PHẨM NOTEBOOK DỰ ÁN, GỒM CÁC HÌNH ẢNH 3D, VÀ DIỄN GIẢI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ MGK